MAMA – Cea mai sfântă ființă

REGULAMENT CONCURS DE POEZIE

Asociația pentru Dialog și Valori Universale organizează un concurs de poezie cu ocazie zile de 8 martie Ziua Internațională a Femeii (Ziua Mamei).

– Stimularea creativității tinerilor și adulților cu talent literar,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală.

 „MAMA, Cea mai sfântă ființă”

 Concursul de poezie se adresează persoanelor cu preocupări literare, având 3 grupuri tintă:

* Grupul I: elevi de gimnaziu

* Grupul II: elevi de liceu

* Grupul III: Adulți

 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie.

Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Organizatorul nu vă luați în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

 Înscrierea se face prin trimiterea lucrărilor la adresa de e-mail: poezie@advu.ro

Textele creații literare vor fi redactate în limba română și trimise în format WORD (format .doc sau .docx) cu denumirea Nume_Prenume_Grupa (ex: Matei_Ioana_Grupa_I), vor conține diacritice, fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, cu spațiul între rânduri de 1,5.

Participantul  poate înscriere o singură poezie in concurs.

Cele mai frumaose poezii vor fi publicate într-o carte în format electronic pe site-ul Asociației pentru Dialog și Valori Universale

La sfârșitul lucrărilor trebuie adăugat acordul în scris în ceea ce privește publicarea poeziei. ( Declar că sunt de acord cu publicarea acestei poezii .)

12 februarie-05martie trimiterea și înscrierea lucrărilor în concurs

08 martie anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 08 martie 2021 , pe site-ul ADVU sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/ADVURO    

 Premiul I -400 Lei + diplomă + o carte

Premiul II-2: 300 Lei + diplomă + o carte

Premiul III-3 200 Lei + diplomă + o carte

Mențiunea I-100 Lei + diplomă + o carte

Mențiunea II -100 Lei + diplomă + o carte

Toți participanții vor primi diplomă de participare în format digital 

Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil,  imagini artistice, procedee retorice etc.)

Autenticitate și originalitate creației, gradul de complexitate artistică;

 Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației;

 Impactul mesajului transmis, informații instructiv-educativă a acestuia;

Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare și impresia generală oferită de text;

 Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare

Lucrărilecare nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concursuri. 

Prin înscrierea și participarea la acest concurs, participantul declară că a citit și că este de acord cu termenii regulamentului.

LUCRĂRILE POT FI TRIMISE PÂNĂ PE 05.03.2021 PANA LA ORA 17:00!