Dorim să atingem cât mai multe obiective de dezvoltare durabilă (SDG) stabilite de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU).  

    

Educație de calitate

Egalitate de gen

Protecția mediului

Pace, justitie si relații puternice

Eradicarea saraciei

Parteneriate pentru obiectivele alese