REGULAMENT CONCURSUL DE ESEURI
 • Concursul de eseuri este organizat de Asociația pentru Dialog și Valori Universale în parteneriat cu Universitatea Crestina Dimitre Cantemir. 
 • Concursul se desfășoară prin transmiterea lucrărilor / eseurilor pe adresa de email a Asociației: info@advu.ro
 • Concursul se imparte in doua categorii: liceu si universitate (studentii de licenta, masterat si doctorat)
 •  

Consta in arta de a promova acceptarea și înțelegerea dintre oameni și de a elimina factorii care duc la ură în societate, înlocuindu-i cu iubirea și respect față de ceilalți.

 • Tema concursului este: „Arta de a trăi împreună”.
 • 14 decembrie 2020-26 ianurie 2021: înscrierea și transmiterea lucrarilor / eseurilor
 • 26 ianuarie-8 februarie 2021: evaluarea eseurilor / lucrarilor și anunțarea castigatorilor
 • 8 februarie 2021: premierea câștigătorilor
 • Îmscriere la concurs se face prin completarea formularului de inscriere atasat la sfarsitul regulamentului  
 • Fiecare participant va transmite pe adresa de email info@advu.ro un document care va fi denumit: NUME_Prenume_Categorie, eseul va fi scris cu caracter TNR 12, la 1,5 rânduri spațiere și va avea 2 pagini sau minim 900 de cuvinte – max 1200 de cuvinte;
 • La sfarsitul lucrarii/eseului  participantul declara pe proprie raspundere că este deținătorul drepturilor de autor asupra eseului înscris în concurs și că își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra acestuia.( “Declar ca am întocmit personal prezenta lucrare” )
 • Participantul este unic responsabil pentru orice consecință directă sau indirectă care pote apărea ca urmare a participării la acest concurs; organizatorul concursului nu își asumă răspunderea pentru niciun eseu însușit în mod ilegal de către vreunul dintre concurenți.

  • Evaluarea se va face de catre  un juriu realizat din cadre didactice ale Universității Creștine Dimitre Cantemir.
   Anunțarea  eseurilor/ lucrarilor câștigătoare în urma evaluării se va face pe pagina de Facebook a  Asociatiei pentru Dialog si Valori Universale  : https://www.facebook.com/ADVURO
 • –           Raportarea la tema aleasă (20 puncte) –  corespondenţa dintre titlul temei şi conţinutul eseului 

  –           Respectarea numarului de cuvinte. (05 puncte)-minim 900 de cuvinte- max 1200 de cuvinte

  –           Prezentarea ideiilor coerent si clar( 30 puncte)  – mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în jurul unei idei pentru care exista dovezi verificabile; 

  –           Folosirea expresiilor ( 15 puncte) -moderne sau populare , a proverbelor si  zicalelor.

  –           Originalitate, creativitate, inovaţie ( 30puncte) -modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza diferitelor surse

 • -premiul I- 1000 lei sau un cadou de aceasi valoare cu suma menționată 

   -premiul II- 750 lei sau un cadou de aceasi valoare cu suma menționată 

   -premiul III- 500 lei sau un cadou de aceasi valoare cu suma menționată 

   -mențiune I și II – 100 lei sau un cadou de aceasi valoare cu suma menționată 

  Premiile I, II și III vor primii diplome și plachete ,  mențiunile I și II doar diplome , pe lângă acestea toți concurenții vor primii diplome de participare.Există și alte 3 premii speciale în funcție de creativitate și originalitate.

   Premierea câștigătorilor și acordarea premiilor.se va face , online sau față în față în funcție de evoluția pandemiei și restricțiilor din aceea perioadă.

 • Lucrările/eseurile care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs. 
 • Prin înscrierea și participarea la acest concurs, participantul declară că a citit și că este de acord cu termenii regulamentului.