Membrii Hizmet își imaginează o societate în care:

  • Fiecare ființă umană este tratată cu demnitate și acceptată pentru ceea ce este;
  • Drepturile omului sunt protejate, iar orice formă de diversitate care nu contravine drepturilor fundamentale ale omului este considerată o bogăție;
  • Oamenii sunt sensibili la provocările umanității;
  • Oameni de religii, culturi și viziuni diferite intră în dialog și empatizează unii cu alții;
  • Împărtășirea și cooperarea sunt prețuite, iar oamenii trăiesc în pace și armonie.

 

Membrii Hizmet colaborează cu persoane și grupuri care împărtășesc această viziune.

Valori de bază

RESPECTUL PENTRU OAMENI ȘI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Membrii Hizmet cred că fiecare ființă umană are o valoare inerentă și că fiecare ar trebui să fie tratată cu demnitate. Fiecare persoană este egală ca ființă umană în fața legii și nicio persoană nu este superioară celorlalți. Membrii Hizmet susțin toate drepturile și libertățile omului exprimate în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Justiția socială și egalitatea de șanse sunt cerințe pentru egalitatea între oameni.

 

RESPECTUL PENTRU STATUL DE DREPT

Membrii Hizmet respectă statul de drept. Aceștia consideră că nimeni nu este mai presus de lege și acționează în cadrul protecției demnității umane, al principiilor juridice universale și al legilor din țara lor de reședință. Aceștia își gestionează organizațiile astfel încât să respecte sau să depășească normele de transparență și responsabilitate ale societăților lor.

 

ACȚIUNE PAȘNICĂ ȘI POZITIVĂ

Hizmet este o mișcare pașnică. Membrii Hizmet resping utilizarea violenței ca instrument politic. Membrii Hizmet preferă acțiunile pozitive și constructive și resping acțiunile ostile și distructive.

 

EMANCIPAREA FEMEILOR:

Membrii Hizmet se angajează să respecte idealul conform căruia femeilor li se oferă șanse egale și pot contribui la toate aspectele societății fără discriminare și se străduiesc să îndeplinească acest ideal în toate activitățile lor.

 

ACȚIUNE ETICĂ

Membrii Hizmet acordă atenție atât normelor etice, cât și principiilor morale în activitățile lor. Aceștia respectă principiile etice fundamentale, inclusiv onestitatea, încrederea și corectitudinea. Ei cred că obiectivele legitime și îndreptățite trebuie obținute prin mijloace legitime și îndreptățite.

 

RESPECT PENTRU DIVERSITATE ȘI PLURALISM

Membrii Hizmet consideră că diversitatea colectivă și individuală este o bogăție, atâta timp cât nu contrazice drepturile fundamentale ale omului. Aceștia adoptă o atitudine necesară pentru a evita conflictele care provin din diferențele de credințe sacre.

 

VOLUNTAR

PARTICIPAREA ȘI ALTRUISMUL:

Pentru voluntarii Hizmet, aderarea la activități sau renunțarea la ele este o alegere individuală. Membrii Hizmet contribuie la proiecte care dau viață valorilor lor și aduc beneficii umanității prin donații sau muncă voluntară.

 

CONSULTARE ȘI ÎNȚELEPCIUNE ÎMPĂRTĂȘITĂ

Membrii Hizmet beneficiază de înțelepciune împărtășită prin discuții despre perspective și opinii diferite.

 

CARACTERUL CIVIC, INDEPENDENȚA

Hizmet este o mișcare a societății civile și acționează independent. Nu este o extensie a unui stat sau a unei entități politice. Voluntarii Hizmet pun accentul pe internalizarea valorilor democratice, pe cetățenia activă și pe participarea la viața comunității și respectă opțiunile politice ale fiecărui individ. Ei se opun transformării religiei într-o ideologie politică sau transformării religiei într-un instrument al politicii.

 

ANGAJAMENT CIVIC ȘI CONTRIBUȚIA LA SOCIETATE

Membrii Hizmet consideră că este o responsabilitate socială să contribuie la societate și să ajute la rezolvarea problemelor sociale. Aceștia se consideră ca făcând parte din familia umanității. Ei sunt sensibili față de problemele umanității și urmăresc să servească umanitatea.

 

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Membrii Hizmet consideră că pământul, inclusiv toate ecosistemele sale, sunt un bun care trebuie păstrat pentru generațiile viitoare și contribuie la protejarea mediului înconjurător.

 

 

VIZIUNE HOLISTICĂ ASUPRA UMANITĂȚII (UNITATEA MINȚII ȘI A INIMII)

Ființele umane sunt atât ființe materiale, cât și spirituale. Disciplinele spirituale ar trebui să fie urmărite împreună cu rațiunea și cercetarea științifică, astfel încât nevoile lor materiale și spirituale să fie satisfăcute și să se poată dezvolta în ambele dimensiuni.