Mișcarea Hizmet este o mișcare a societății civile angajată în favoarea idealurilor de conviețuire în pace și în slujba umanității, care acționează în cadrul responsabilității sociale și al filantropiei. Mișcarea este centrată pe conceptul de voluntariat altruist și acordă prioritate educației, dialogului și ajutorului umanitar în activitățile sale. Este o mișcare pașnică, care îmbrățișează diversitatea religioasă, socială și culturală, fiind inspirată de valorile umanitare islamice și universale.

„Această activitate privind valorile este lăudabilă și este promițătoare pentru viitor. Am convingerea și speranța că activitățile voluntarilor Hizmet dedicați acestor valori fundamentale – pe traiectoria de a-i ajuta pe alții să trăiască, cu scopul înalt al slujirii lui Dumnezeu – vor contribui semnificativ la formarea unei lumi în care vom trăi mai bine, cu pace și liniște. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care au contribuit la această lucrare.” – Fethullah Gulen

CONTEXTUL ISTORIC AL MIȘCĂRII HIZMET

În timpul anilor ’60- ’70, societatea turcă a suferit din cauza unor maladii sociale precum sărăcia, lipsa egalității de șanse și polarizarea politică, care s-a transformat adesea în conflicte armate. În acest context, învățatul și intelectualul musulman Fethullah Gülen, împreună cu un grup de prieteni, a demarat inițiative educaționale menite să protejeze tinerii de violență și de dependențele autodistructive, oferindu-le o educație de calitate pentru oportunități de carieră și oferindu-le un mediu în care să învețe și să își trăiască pe deplin credința în lumea modernă, îmbrățișând știința, democrația și diversitatea societății lor. Ceea ce a devenit mai târziu mișcarea Hizmet a început ca un grup de participanți voluntari care împărtășeau viziunea acestor activități educaționale, inclusiv înființarea de locuințe pentru studenți, burse, cămine și cursuri pregătitoare pentru facultate.

În timp, această comunitate inițială s-a transformat într-o mișcare socială modelată de concepte precum respectarea demnității fiecărui om, acceptarea fiecăruia așa cum este, servirea umanității și găsirea de soluții pe termen lung la problemele sociale prin educație – concepte înrădăcinate în tradiția islamică și în valorile umaniste universale.

În timp ce mișcarea s-a concentrat inițial pe educație, participanții au organizat în scurt timp dialog și întâlniri intelectuale, precum și proiecte de responsabilitate socială menite să reducă tensiunile și prejudecățile dintre segmentele societății cu identități religioase sau etnice, opinii politice sau ideologii diferite și să cultive o cultură a conviețuirii în pace.

 

Începând cu anii ’70, proiectele de ajutor umanitar au trecut în prim-plan, iar participanții la mișcare s-au grăbit să ajute victimele multor dezastre naturale din Turcia și din întreaga lume. În unele locuri, participanții nu s-au oprit la ajutorarea victimelor dezastrelor și au început proiecte permanente, cum ar fi clinici medicale, școli, puțuri de apă și cursuri de formare a personalului calificat.

Prin intermediul proiectelor de educație, mișcarea s-a extins dincolo de granițele Turciei. Atitudinea incluzivă a mișcării a permis participarea unor persoane cu origini etnice, religioase și culturale diferite, ceea ce a dus la o populație mai diversă de participanți.

În același timp, membrii Hizmet au interacționat din punct de vedere cultural cu oamenii și țările în care au activat. Acest lucru a dus în mod natural la formarea unor expresii locale ale mișcării cu texturi culturale, valori, atitudini și metode de lucru diferite. Participanții la mișcare văd această diferențiere ca pe o bogăție în cadrul valorilor lor fundamentale.

Voluntarii Hizmet își urmăresc obiectivele atât prin activitățile formale ale fundațiilor, instituțiilor și organizațiilor pe care le-au înființat, cât și prin organizații informale, cum ar fi adunările spirituale și activitățile sociale.

Este esențial ca organizațiile și instituțiile oficiale să fie conduse de consiliile lor de administrație în conformitate cu legile țării de reședință, în conformitate cu normele de transparență și responsabilitate ale societății lor, în concordanță cu valorile fundamentale ale mișcării Hizmet și în armonie cu mișcarea mai largă.

Comunicarea frecventă, discuțiile și schimbul de bune practici contribuie la menținerea acestei relații.