REGULAMENT CONCURS DE POEZIE

Asociația pentru Dialog și Valori Universale organizează un concurs de poezie cu ocazie zile de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii (Ziua Mamei).

– Stimularea creativității tinerilor  cu talent literar,

– Promovarea dialogului și educației interculturale,

– Creșterea gradului de implicare al tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală.

Tema: „Ființă sfântă, MAMA”

Titlu: Vă rugăm ca lucrarea să poarte un nume corespunzător temei.

 Concursul de poezie se adresează persoanelor cu preocupări literare, având 2 grupuri tintă:

* Grupul I: Liceu

* Grupul II: Universitate

 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie.

Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

Pentru înscrierea la concurs, completarea formularului (apasă aici) este obligatorie, iar lucrările vor fi transmise la adresa: poezie@advu.ro

Textele creații literare vor fi redactate în limba română și trimise în format WORD (format .doc sau .docx) cu denumirea Nume_Prenume_Grupa (ex: Matei_Ioana_Grupa_I), vor conține diacritice, fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, cu spațiul între rânduri de 1,5.

Participantul  poate înscriere o singură poezie in concurs.

Cele mai frumaose poezii vor fi publicate într-o carte în format electronic pe site-ul Asociației pentru Dialog și Valori Universale

Pentru lucrările respinse nu se va întocmi diplomă de participare!

14 februarie-08martie trimiterea și înscrierea lucrărilor în concurs

14 martie anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 14 martie 2022 , pe site-ul ADVU sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/ADVURO    

 Premiul I -400 Lei + diplomă + o carte

Premiul II-2: 300 Lei + diplomă + o carte

Premiul III-3 200 Lei + diplomă + o carte

Mențiunea I-100 Lei + diplomă + o carte

Mențiunea II -100 Lei + diplomă + o carte

Toți participanții vor primi diplomă de participare în format digital 

Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil,  imagini artistice, procedee retorice etc.)

Autenticitate și originalitate creației, gradul de complexitate artistică;

 Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației;

 Impactul mesajului transmis, informații educative ale acestuia;

Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare și impresia generală oferită de text;

 Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare

Lucrările care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concursuri. 

Prin înscrierea și participarea la acest concurs, participantul declară că a citit și că este de acord cu termenii regulamentului.

Lucrarile care nu corespund cu regulamentul vor fi eliminate din concurs!

LUCRĂRILE POT FI TRIMISE PÂNĂ PE 08.03.2022 PANA LA ORA 17:00!

Pentru lucrările respinse nu se va întocmi diplomă de participare!