Misiunea Hizmet

Mișcarea Hizmet este o mișcare a societății civile angajată în favoarea idealurilor de conviețuire în pace și în slujba umanității, care acționează în cadrul responsabilității sociale și al filantropiei. Mișcarea este centrată pe conceptul de voluntariat altruist și acordă prioritate educației, dialogului și ajutorului umanitar în activitățile sale. Este o mișcare pașnică, care îmbrățișează diversitatea religioasă, socială și culturală, fiind inspirată de valorile umanitare islamice și universale.

„Această activitate privind valorile este lăudabilă și este promițătoare pentru viitor. Am convingerea și speranța că activitățile voluntarilor Hizmet dedicați acestor valori fundamentale – pe traiectoria de a-i ajuta pe alții să trăiască, cu scopul înalt al slujirii lui Dumnezeu – vor contribui semnificativ la formarea unei lumi în care vom trăi mai bine, cu pace și liniște. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care au contribuit la această lucrare.” – Fethullah Gulen

CONTEXTUL ISTORIC AL MIȘCĂRII HIZMET

În timpul anilor ’60- ’70, societatea turcă a suferit din cauza unor maladii sociale precum sărăcia, lipsa egalității de șanse și polarizarea politică, care s-a transformat adesea în conflicte armate. În acest context, învățatul și intelectualul musulman Fethullah Gülen, împreună cu un grup de prieteni, a demarat inițiative educaționale menite să protejeze tinerii de violență și de dependențele autodistructive, oferindu-le o educație de calitate pentru oportunități de carieră și oferindu-le un mediu în care să învețe și să își trăiască pe deplin credința în lumea modernă, îmbrățișând știința, democrația și diversitatea societății lor. Ceea ce a devenit mai târziu mișcarea Hizmet a început ca un grup de participanți voluntari care împărtășeau viziunea acestor activități educaționale, inclusiv înființarea de locuințe pentru studenți, burse, cămine și cursuri pregătitoare pentru facultate.

În timp, această comunitate inițială s-a transformat într-o mișcare socială modelată de concepte precum respectarea demnității fiecărui om, acceptarea fiecăruia așa cum este, servirea umanității și găsirea de soluții pe termen lung la problemele sociale prin educație – concepte înrădăcinate în tradiția islamică și în valorile umaniste universale.

 

În timp ce mișcarea s-a concentrat inițial pe educație, participanții au organizat în scurt timp dialog și întâlniri intelectuale, precum și proiecte de responsabilitate socială menite să reducă tensiunile și prejudecățile dintre segmentele societății cu identități religioase sau etnice, opinii politice sau ideologii diferite și să cultive o cultură a conviețuirii în pace.

Începând cu anii ’70, proiectele de ajutor umanitar au trecut în prim-plan, iar participanții la mișcare s-au grăbit să ajute victimele multor dezastre naturale din Turcia și din întreaga lume. În unele locuri, participanții nu s-au oprit la ajutorarea victimelor dezastrelor și au început proiecte permanente, cum ar fi clinici medicale, școli, puțuri de apă și cursuri de formare a personalului calificat.

Prin intermediul proiectelor de educație, mișcarea s-a extins dincolo de granițele Turciei. Atitudinea incluzivă a mișcării a permis participarea unor persoane cu origini etnice, religioase și culturale diferite, ceea ce a dus la o populație mai diversă de participanți.

În același timp, membrii Hizmet au interacționat din punct de vedere cultural cu oamenii și țările în care au activat. Acest lucru a dus în mod natural la formarea unor expresii locale ale mișcării cu texturi culturale, valori, atitudini și metode de lucru diferite. Participanții la mișcare văd această diferențiere ca pe o bogăție în cadrul valorilor lor fundamentale.

Voluntarii Hizmet își urmăresc obiectivele atât prin activitățile formale ale fundațiilor, instituțiilor și organizațiilor pe care le-au înființat, cât și prin organizații informale, cum ar fi adunările spirituale și activitățile sociale.

Este esențial ca organizațiile și instituțiile oficiale să fie conduse de consiliile lor de administrație în conformitate cu legile țării de reședință, în conformitate cu normele de transparență și responsabilitate ale societății lor, în concordanță cu valorile fundamentale ale mișcării Hizmet și în armonie cu mișcarea mai largă.

Comunicarea frecventă, discuțiile și schimbul de bune practici contribuie la menținerea acestei relații.

Membrii Hizmet își imaginează o societate în care:

  • Fiecare ființă umană este tratată cu demnitate și acceptată pentru ceea ce este;
  • Drepturile omului sunt protejate, iar orice formă de diversitate care nu contravine drepturilor fundamentale ale omului este considerată o bogăție;
  • Oamenii sunt sensibili la provocările umanității;
  • Oameni de religii, culturi și viziuni diferite intră în dialog și empatizează unii cu alții;
  • Împărtășirea și cooperarea sunt prețuite, iar oamenii trăiesc în pace și armonie.

 

Membrii Hizmet colaborează cu persoane și grupuri care împărtășesc această viziune.

 

RESPECTUL PENTRU OAMENI ȘI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

 

 

Membrii Hizmet cred că fiecare ființă umană are o valoare inerentă și că fiecare ar trebui să fie tratată cu demnitate. Fiecare persoană este egală ca ființă umană în fața legii și nicio persoană nu este superioară celorlalți. Membrii Hizmet susțin toate drepturile și libertățile omului exprimate în Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. Justiția socială și egalitatea de șanse sunt cerințe pentru egalitatea între oameni.

 

Membrii Hizmet respectă statul de drept. Aceștia consideră că nimeni nu este mai presus de lege și acționează în cadrul protecției demnității umane, al principiilor juridice universale și al legilor din țara lor de reședință. Aceștia își gestionează organizațiile astfel încât să respecte sau să depășească normele de transparență și responsabilitate ale societăților lor.

 

RESPECTUL PENTRU STATUL DE DREPT

 

 

ACȚIUNE PAȘNICĂ ȘI POZITIVĂ

 

 

Hizmet este o mișcare pașnică. Membrii Hizmet resping utilizarea violenței ca instrument politic. Membrii Hizmet preferă acțiunile pozitive și constructive și resping acțiunile ostile și distructive.

 

Membrii Hizmet se angajează să respecte idealul conform căruia femeilor li se oferă șanse egale și pot contribui la toate aspectele societății fără discriminare și se străduiesc să îndeplinească acest ideal în toate activitățile lor.

 

EMANCIPAREA FEMEILOR

 

 

ACȚIUNE ETICĂ

 

Membrii Hizmet acordă atenție atât normelor etice, cât și principiilor morale în activitățile lor. Aceștia respectă principiile etice fundamentale, inclusiv onestitatea, încrederea și corectitudinea. Ei cred că obiectivele legitime și îndreptățite trebuie obținute prin mijloace legitime și îndreptățite.

Membrii Hizmet consideră că diversitatea colectivă și individuală este o bogăție, atâta timp cât nu contrazice drepturile fundamentale ale omului. Aceștia adoptă o atitudine necesară pentru a evita conflictele care provin din diferențele de credințe sacre.

 

RESPECT PENTRU DIVERSITATE ȘI PLURALISM

 

 

VOLUNTAR, PARTICIPAREA ȘI ALTRUISMUL

 

Pentru voluntarii Hizmet, aderarea la activități sau renunțarea la ele este o alegere individuală. Membrii Hizmet contribuie la proiecte care dau viață valorilor lor și aduc beneficii umanității prin donații sau muncă voluntară.

 

Membrii Hizmet beneficiază de înțelepciune împărtășită prin discuții despre perspective și opinii diferite.

 

CONSULTARE ȘI ÎNȚELEPCIUNE ÎMPĂRTĂȘITĂ

 

 

CARACTERUL CIVIC, INDEPENDENȚA

 

Hizmet este o mișcare a societății civile și acționează independent. Nu este o extensie a unui stat sau a unei entități politice. Voluntarii Hizmet pun accentul pe internalizarea valorilor democratice, pe cetățenia activă și pe participarea la viața comunității și respectă opțiunile politice ale fiecărui individ. Ei se opun transformării religiei într-o ideologie politică sau transformării religiei într-un instrument al politicii.

Membrii Hizmet consideră că este o responsabilitate socială să contribuie la societate și să ajute la rezolvarea problemelor sociale. Aceștia se consideră ca făcând parte din familia umanității. Ei sunt sensibili față de problemele umanității și urmăresc să servească umanitatea.

 

ANGAJAMENT CIVIC ȘI CONTRIBUȚIA LA SOCIETATE

 

 

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 

 

Membrii Hizmet consideră că pământul, inclusiv toate ecosistemele sale, sunt un bun care trebuie păstrat pentru generațiile viitoare și contribuie la protejarea mediului înconjurător.

 

Ființele umane sunt atât ființe materiale, cât și spirituale. Disciplinele spirituale ar trebui să fie urmărite împreună cu rațiunea și cercetarea științifică, astfel încât nevoile lor materiale și spirituale să fie satisfăcute și să se poată dezvolta în ambele dimensiuni.

 

VIZIUNE HOLISTICĂ ASUPRA UMANITĂȚII (UNITATEA MINȚII ȘI A INIMII)