În ceea ce privește obiectivele, dorim să atingem cât mai multe obiective promovate de către organizațiile mondiale, precum ONU.

Ca de exemplu: Egalitatea de gen,  Educație de calitate, Protecția mediului, Pace, Eradicarea sărăciei.

Egalitate de gen

Educație de calitate

Protecția mediului

Pace, justitie si relații puternice

Eradicarea saraciei

Parteneriate pentru obiectivele alese