DREPTURILE OMULUI reprezintă tema abordată de ADVU în 2019.
În acest sens, vă invităm să scrieţi un articol, pornind de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de la Declaraţia Universală a Valorilor Umane care să se încadreze în ( cel puţin una dintre ) următoarele 6 arii tematice:
Demnitatea şi Justita
Dezvoltarea personală şi a comunităţii
Mediul înconjurător, ca factor indispensabil unei vieţi sănătoase
Cultura – drept necesar definirii identitare
Egalitatea de gen

Norme de redactare
Titlul trebuie să fie informativ şi să nu depăşească 15 cuvinte.
Numele autorului/ autorilor, adresa de e-mail si afilierea instituțională.
Rezumat şi cuvinte-cheie. Rezumatul nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte şi trebuie redactat
în limba engleză, subliniind în mod concis rezultatele şi concluziile principale ale lucrării.
Sub rezumat, autorul include cinci cuvinte-cheie. Rezumatul şi cele opt cuvinte-cheie se redactează doar în limba engleză.
Text. Articolele trebuie redactate (spaţiere de 1.0) în format A4 (21 x 29,7 cm), cu o margine
de 4.5 cm de jur împrejur, font Times New Roman, 11, cu un maximum de 9000 cuvinte.
Referinţe. Toate referinţele citate în text trebuie să apară în lista bibliografică finală şi vice-versa.

Articolele pot fi trimise la : info@advu.ro

***DEADLINE*** 31 mai 2019!