Mozaic al culturilor sub Islam

În istorie, spațiul anatolian și-a câștigat pe bună dreptate denumirea de ”Poartă a Orientului”, căci a avut deschidere și relații cu Occidentul, dar a reușit în același timp să păstreze vie esența și autenticitatea sintezelor culturale de pe cuprinsul său.  Aceste sinteze au împletit diferite părți din practicile și valorile spirituale ale popoarelor nomade de stepă, cu formele pragmatice de organizare politica si militara ale califatelor din marele Imperiu Islamic, laolaltă cu ansamblul de arte și filozofii ce si-au luat seva din cultura strălucitorului Imperiu Persan.

   Povestea despre expansiunea cuceririi arabe si a celei otomane vorbeste totodată despre rolul unificator al gândirii caracteristice Islamului, ca un factor ce a înlesnit sintezele culturale, ajutând la dobândirea unei armonii sociale, cautând soluții pentru provocările multiculturalismului. Astăzi trăim vremuri în care ne confruntăm cu același gen de tensiuni, datorate de această dată nu expansiunii teritoriale, ci migrațiilor umane în masă.

   Păstrând vie amprenta turcă lăsată de natura originilor sale, ADVU încearcă să fie mai mult decat o fereastră prin care putem privi spre o lume diferită. ADVU caută să vă invite să pășiți dincolo de paradigma Est-Vest pentru a cunoaște în mai mare profunzime spațiul Oriental, dându-i astfel șansa nu să înlocuiască, ci să adauge și să completeze, lărgindu-vă orizontul cunoașterii.

Principiul mișcării la baza gândirii globale

“The more one is able to leave one’s cultural home, the more easily is one able to judge it, and the whole world as well, with the spiritual detachment and generosity necessary for true vision. The more easily, too, does one assess oneself and alien cultures with the same combination of intimacy and distance.” 
― Edward W. SaidOrientalism