Desenul se stie ca  este o tehnică și o artă care constă în reprezentarea grafică a unui obiect, a unei figuri, sau a unui peisaj pe o suprafață bidimensională, plană sau curbă. Reprezentarea se face în general prin linii, puncte, pete, simboluri etc.

În cadrul cursului de desen, eleviivor învăța printr-o scurtă prezentare istoria desenului și a picturii și vor desena/picta cu mâna. Astfel, ei vor învăța să se exprime liber, prin culori și forme.

In functie de nivelul de cunoastere a elevilor acestia vor desena sau picta la nivelul cunostintelor despre aceasta arta.

art terapi-01